Nieuwe juffen en een meester!

Welkom

We zijn blij u te kunnen melden dat er voor alle vacatures invulling is gevonden! De sollicitatiesommissies hebben unaniem besloten de volgende kandidaten te benoemen: Voor groep 7: meester Eric van Nieuwkerk Voor groep 3: juf Harriet van Schoonhoven Voor de instroomgroep vanaf 5 november: juf Esther de Graaf. In de maandbrief van juni stellen ze zichzelf voor.