CITO Eindtoets

De afgelopen jaren zijn onze leerlingen na groep 8 naar verschillende vormen van vervolgonderwijs verwezen. Hier vindt u de uitstroomgegevens.