Brieven update scholensluiting 1-4-`20

Hiernaast treft u een brief over de scholensluiting, de update van 1 april 2020.
Daarnaast is er ook een bijlagen bij deze brief. Deze is ook hiernaast te lezen.