Pensionering juf Rita en juf Elma

Aan het eind van dit schooljaar gaan juf Rita en juf Elma met pensioen. Samen hebben ze ruim 65 jaar op de Ichthusschool gewerkt! De Ichthusschool is beide juffen hier zeer dankbaar voor! Op 25 juni wordt er een feestelijke dag georganiseerd voor beide juffen. Ook in de pers is hier aandacht voor. In Het Kontakt is het interview hiernaast gepubliceerd.