Krantenartikel in het AD over de Kliederkerk

Kliederkerk in de Ichthusschool
Vier maal per jaar wordt er op zondagmiddag tussen 15.00-17.00 uur een Kliederkerkdienst georganiseerd in de Ichthusschool door allerlei vrijwilligers van de plaatselijke kerken van Schoonhoven. Dit is een dienst speciaal voor kinderen in leeftijd tot 12 jaar. Kinderen krijgen op die middagen knutselopdrachten die te maken hebben met het thema van de dienst. Daarna is er een dienst met liedjes en een vertelling. Als afsluiting wordt er met elkaar gegeten. De ouders van deze kinderen kunnen hierbij blijven. Hier is deze week een artikel over verschenen in het AD. Hiernaast kunt u dit lezen.