Team

2016-ichthusteam

Het zijn de mensen die uiteindelijk voor de kwaliteit van de school zorg dragen. We steken dan ook veel tijd in scholing (om de deskundigheid te vergroten) en teambuilding (voor een goede onderlinge sfeer). Bovendien nemen we regelmatig met elkaar ons onderwijssysteem onder de loep. Dit gebeurt tijdens teamvergaderingen waarin regelmatig een aspect van onze manier van werken wordt besproken.

Het team bestaat uit personen met verschillende functies. Onze school kent de volgende functies:

Functies

Taken

Directeur

Integraal verantwoordelijk

Groepsleerkracht

Verantwoordelijk voor het onderwijs in de groep

Onderbouwcoördinator

Aanspreekpunt voor de groepen 1 t/m 3

Bovenbouwcoördinator

Aanspreekpunt voor de groepen 4 t/m 8

Interne begeleider

Coördineert de leerlingenzorg op school

Managementteam

Directeur, onderbouwcoördinator, bovenbouwcoördinator en intern begeleider

Stagecoördinator

Verantwoordelijk voor het functioneren van stagiaires in onze school

LGF begeleider

Begeleidt kinderen met een leerling gebonden financiering (rugzakje) bij ons op school

Informaticacoördinator      

Beheert de netwerkcomputers en computerprogramma’s voor de leerlingen

De functies worden vervuld door de volgende teamleden:

Directeur: Jaco Vink

Leerkrachten:

Groep 1-2 Goudvissen: Marja van Wijngaarden / Alinda Blonk

Groep 2 Zeepaardjes: Elma den Besten / Eline Braal

Groep 3: Sanne Snoep / Gonny Bouter

Groep 4: Mieke Saly / Janneke Hagoort

Groep 5/6: Martina Boersma

Groep 7: Carla Spruit / Froukje Bootsma / Janneke Hagoort

Groep 8: Rita de Viet / Heleen Verkerk

Bouwcoördinatoren: Marja van Wijngaarden (onderbouw), Rita de Viet (bovenbouw)

Interne begeleider: Wilma van der Blom

Managementteam: Jaco Vink, Wilma van der Blom, Marja van Wijngaarden, Rita de Viet

Stagecoördinator: Rita de Viet

LGF-begeleider: Jacqueline Molenaar