Team

Het zijn de mensen die uiteindelijk voor de kwaliteit van de school zorg dragen. We steken dan ook veel tijd in scholing (om de deskundigheid te vergroten) en teambuilding (voor een goede onderlinge sfeer). Bovendien nemen we regelmatig met elkaar ons onderwijssysteem onder de loep. Dit gebeurt tijdens teamvergaderingen waarin regelmatig een aspect van onze manier van werken wordt besproken.

Het team bestaat uit personen met verschillende functies. Onze school kent de volgende functies:

Functies

Taken

Directeur

Integraal verantwoordelijk

Groepsleerkracht

Verantwoordelijk voor het onderwijs in de groep

Onderbouwcoördinator

Aanspreekpunt voor de groepen 1 t/m 3

Bovenbouwcoördinator

Aanspreekpunt voor de groepen 4 t/m 8

Interne begeleider

Coördineert de leerlingenzorg op school

Managementteam

Directeur, onderbouwcoördinator, bovenbouwcoördinator en intern begeleider

Stagecoördinator

Verantwoordelijk voor het functioneren van stagiaires in onze school

Onderwijs assistent

Begeleidt kinderen die extra hulp nodig hebben bij ons op school

ICT coördinator      

Beheert alle laptops en computerprogramma’s voor de leerlingen en leerkrachten

De functies worden in het schooljaar 2023-2024 vervuld door de volgende teamleden:

Directeur: Jaco Vink

Leerkrachten:

Groep 1-2 Nemo: Juf Henriëtte de Jong

Groep 1-2 Goudvis: Juf Marja van Wijngaarden / juf Esther de Graaf

Groep 1-2 Zeepaardje: Juf Alinda Blonk / juf Gonny Bouter

Groep 3: Juf Mieke Saly / juf Harriet van Schoonhoven

Groep 4a: Juf Jolanda Ernst / juf Lianne Versluis

Groep 4b/5b: Juf Nadine Huisman / juf Joëlle van Hove

Groep 5a: Juf Froukje Bootsma / juf Esther de Visser

Groep 6a: Juf Mariëlle van den Broek / juf Linda van Kleef

Groep 6b: Juf Martina Boersma

Groep 7: Juf Hannah Kaai / juf Heleen Verkerk

Groep 8a: Meester Eric van Nieuwkerk / juf Heleen Verkerk

Groep 8: Meester Pieter Meijer

Bouwcoördinatoren: Juf Marja van Wijngaarden (onderbouw), meester Eric van Nieuwkerk (bovenbouw)

Interne begeleider: Juf Mariska van der Wal (groep 1-3), juf Lisette de Groot (groep 4a-8)

Managementteam: Jaco Vink, juf Marja van Wijngaarden, meester Eric van Nieuwkerk

Stagecoördinator: Juf Rita de Viet en juf Harriet van Schoonhoven (Pabo studenten en studenten in opleiding voor onderwijsassistent)

ICT coördinator: Meester Pieter Meijer en juf Martina Boersma

Onderwijsassistenten: Jacqueline Molenaar, Ilse Marije Groenen en Mirjam Kort

Administratief medewerkster. Geertje de Groot

Conciërge. Geerard Siereveld