Onze visie

De Ichthus is een protestants christelijke basisschool. Het onderwijzen, opvoeden en vormen van kinderen vanuit een christelijke levensvisie staat daarom centraal. Het team laat zich daarin leiden en inspireren door de Bijbel, het woord van God. Vanuit de daarin verwoorde opdracht God lief te hebben boven alles en onze naasten als onszelf, weet het team zich betrokken op elkaar, op kinderen, ouders en wijk.

Missie
Deze visie werkt ook door in onze missie. In de omgang met de kinderen willen we Gods liefde uitstralen. Daarom zijn kernwaarden die wij aan de kinderen willen doorgeven: liefde, respect, geborgenheid, oog voor elkaar en samenwerking.

Ons motto

School met een hart,

waar we samen leren en samen groeien.

drukt onze missie treffend uit.