Activiteiten Commissie

Op onze school hebben wij een Activiteiten Commissie. Zij helpt de leerkrachten bij het organiseren van allerlei bijzondere activiteiten voor de leerlingen, zoals sportevenementen, het Sinterklaasfeest, het Kerst- en het Paasfeest, afscheid van groep, de traktaties op bijzondere dagen, schoolkamp en een bijdrage aan het schoolreisje.

De raad bestaat uit 1 leerkracht en 6 tot 8 ouderleden die door de Activiteiten Commissie worden gevraagd of gekozen. Alle ouders krijgen de gelegenheid om zich kandidaat te stellen.

De kosten van deze activiteiten worden betaald uit de ouderbijdragen, deze zijn op basis van vrijwilligheid. De hoogte van de ouderbijdrage vindt u in de schoolgidsbijlage. U ontvangt ook ieder jaar een brief van de penningmeester van de Activiteiten Commissie met het verzoek om deze bijdrage te voldoen.

In de AC hebben de volgende ouders zitting:

Voorzitter:
Jolanda van der Horst
Sabine Driessen

Secretaresse:
D├ęsi Cornelissen

Algemene leden:
Rianne Verburg
Mirjam van Delden
Mirjam Verwey
Ellen van der Heide
Marjolein Sluman
Petra Muntendam
Angelique Rond
Petra de Bruin

Alinda Blonk (namens de leerkrachten)