Verkeer

**Klaar… Over is de methode die we voor dit vak gebruiken. De lessen sluiten aan bij de ervaringen van kinderen. Zij leren om te gaan met verkeerssituaties, maken kennis met de borden, leren de regels die in het verkeer worden gehanteerd. In groep 7 vindt het theoretisch en praktische verkeersexamens plaats.

Onze verkeerseducatie hebben we in 2016 uitgebreid met het programma School op Seef: praktische verkeerslessen op het schoolplein en rondom de school. We hebben daardoor het verkeersveiligheidslabel ontvangen.

Onze school vindt het belangrijk dat onze leerlingen zich veilig, verantwoord en vaardig in het verkeer kunnen bewegen. Daarom verbindt onze school zich aan het Zuid-Hollandse programma SCHOOL op SEEF. Concreet betekent dit dat onze school jaarlijks veel aandacht besteedt aan verkeerseducatie en zich, samen met gemeente en ouders, inspant voor een verkeersveilige schoolomgeving. Onze school werkt hierin samen met de regio Midden Holland, Onderwijsadvies, de gemeente en de ouders. Wij willen daarmee minimaal voldoen aan de geldende kerndoelen zoals die in de ‘wet op het basisonderwijs’ zijn geformuleerd.

Het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig verkeersonderwijs op onze school past binnen het landelijke streven naar Permanente Verkeerseducatie. Daarmee wordt beoogd dat alle verkeersdeelnemers de verkeersregels kennen, vaardigheden leren en algemene normen en waarden in het verkeer aanhouden. Voor kinderen in het basisonderwijs vraagt dit vanzelfsprekend veel inzet, zowel in het onderwijs als in de opvoeding. Dit alles is vastgelegd in het Schoolactieplan verkeer.

In januari 2020 vond herregistratie voor dit schoollabel plaats. Op 17 januari 2020 kwam burgemeester Roel Cazemier dit bij ons op school uitreiken. Hierover is ook een persbericht opgesteld door de gemeente Krimpenerwaard.**