Kanjertraining/Wonderlijk gemaakt

Sinds schooljaar 2019-2020 gebruiken we de Kanjertraining in onze groepen om kinderen sociale vaardigheden aan te leren. Om deze lessen te mogen geven, hebben we als team in dat schooljaar drie teamtrainingen gevolgd. Ook is er dat schooljaar een ouderavond georganiseerd waarin ouders de werkwijze van deze methode is uitgelegd. In januari 2020 werd er een praktijkdag georganiseerd. Er werden voorbeeld lessen gegeven door een trainer van de Kanjertraining in verschillende klassen. Inmiddels hebben we als team het Sociaal Veiligheid Protocol Kanjertraining vastgesteld. Hiernaast kunt u dit document lezen. Nieuwe leerkrachten die op de Ichthus komen werken zullen ook deze studiedagen volgen bij Stichting Kanjertraining.
In het schooljaar 2020-2021 zullen we de methode Wonderlijk gemaakt invoeren naast de Kanjertraining. We merkten in het schooljaar 2019-2020 dat er weinig aandacht is voor seksuele vorming in de Kanjertraining. Deze methode is daar een goede aanvulling op. In groep 1-6 zullen er drie lessen uit deze methode gegeven worden en in groep 7-8 zeven lessen. Hiernaast staat de ingescande ouderfolder behorend bij Wonderlijk gemaakt.