Interne begeleiding (IB)

De Intern Begeleider (IB’ er) is belast met de leerlingenzorg. De hoofdtaak van de IB’er is te bewaken dat zorgkinderen gesignaleerd en daadwerkelijk geholpen worden.
Ons streven is dat leerkrachten zelf zorgdragen voor het specifiek zorgaanbod in de eigen groep. De IB'er begeleidt hier de leerkracht bij. De intern begeleider onderhoudt allerlei externe contacten, bewaakt dat er tijdig en op de juiste wijze getoetst wordt, voert eventueel leerlingobservaties uit in de groep, leidt de bespreking van onderwijsopbrengsten in de teamvergaderingen, ondersteunt de leerkrachten om het onderwijsaanbod af te stemmen op de leerlingen, leidt -indien gewenst- de gesprekken met ouders, zorgt dat orthotheekmaterialen en specifiek naslagwerk bij de leerkrachten komt, reguleert verwijzingen en woont zorgbijeenkomsten bij.