Verlof aanvragen

De directeur van de school is verantwoordelijk voor het juist registreren van het schoolverzuim. Als er sprake is van een vermoedelijk ongeoorloofd verzuim dient de school dit te melden bij de leerplichtambtenaar.

Voor het aanvragen van verlof kunt u de volgende formulieren downloaden:

  • vrijstelling schoolbezoek vakantie buiten schoolvakantie
  • vrijstelling schoolbezoek andere gewichtige omstandigheden (geen vakantie)

Dien het verlof in bij Geertje de Groot onze administratief medewerkster. Je kunt het ingevulde formulier naar haar mailen. Haar mailadres is: g.groot@pcb-ichthusschool.nl

Zij zal na afhandeling van de verlofaanvraag ouders terugmailen.

Hiernaast treft u informatie uit onze schoolgids aangaande de verlofregeling van de Ichthusschool.