Klachtenregeling

In een stappenplan ziet de procedure bij klachten er als volgt uit:

  1. Wie tegen een ander een klacht of bezwaar heeft, neemt indien mogelijk eerst contact op met de persoon in kwestie. Hij of zij maakt deze persoon duidelijk wat het probleem is en probeert in overleg tot een oplossing te komen.

  2. Als stap 1 niet mogelijk/wenselijk is of niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, neemt de persoon die een klacht of bezwaar heeft contact op met de schooldirecteur.

  3. Als ook stap 2 ongewenst is of niet tot een oplossing leidt, wordt contact opgenomen met de contactpersoon binnen de school. Voor onze school is dit Mariska van der Wal.

De betrokken contactpersoon zal – indien noodzakelijk – in overleg contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen die aan de vereniging verbonden zijn. In bijzondere gevallen is het mogelijk zelf direct contact op te nemen met een vertrouwenspersoon. De gegevens van de vertrouwenspersoon van de vereniging is:

De heer C. de Boer
Beukendaal 26
2831 VB Gouderak
(0182) 372 353

Er kan ook rechtstreeks contact worden opgenomen met de landelijke klachtencommissie voor het christelijk onderwijs. De gegevens van deze commissie zijn:

Postbus 82324
2508 EH Den Haag
(070) 386 1697 (tel)
(070) 302 0836 (fax)
info@kringenrechtspraak.org

Zie www.klachtencommissie.org

Voor verdere informatie verwijzen we u naar de schoolgids.