Kerk en School diensten 2 oktober 2022

Twee weken lang staan alle Bijbelvertellingen in het teken van het thema van Kerk en School. Op 2 oktober
zal dit ook het thema zijn tijdens de morgendiensten in alle kerken van Schoonhoven. Hiernaast treft u daarvoor de uitnodiging. We hopen dat er heel veel kinderen en ouders naar deze diensten komen!