Koersplan 2019-2023 PCPO

Koersplan 2019-2023 PCPO

Koersplan 2019-2023 PCPO
Als team van de Ichthus, maar ook als directeuren van de PCPO denken we volop na over de toekomst. Concreet zijn we dit schooljaar bezig een nieuw schoolplan te schrijven voor de periode 2020-2023. Eén van de bouwstenen voor dit schoolplan is het Koersplan 2019-2023. Alle directeuren van de PCPO en de toezichthouders hebben hierover nagedacht. Dit is te lezen op de site van onze stichting: www.pcpokrimpenerwaard.nl/koersplan.