Schoolplan 2021-2022

Hiernaast treft u het schoolplan voor de periode 2021-2022. Als input voor dit plan heeft het schoolplan van het schooljaar 2019-2020 en 2020-2021 gediend. Ook de tevredenheidspeilingen onder alle ouders, kinderen van groep 6-8 en de leerkrachten, het laatste inspectie rapport en het koersplan van de 8 scholen van de PCPO hebben daarin bijgedragen. Het nieuwe schoolplan is opgesteld samen met het team. Het college van bestuur heeft goedkeuring gegeven en de MR heeft ingestemd met dit schoolplan. Vanaf pagina 9 leest u de specifieke ontwikkelingen die de Ichthusschool de komende jaren wenst door te maken. Het is een groeidocument geworden waarin we de komende 4 jaren gaan werken.