School Advies Raad

Aan iedere school van de vereniging is een School Advies Raad (SAR) verbonden. De SAR bestaat uit vier of vijf leden. Leden van de SAR dienen kinderen op de school te hebben, kerkelijk betrokken te zijn en lid te zijn van de vereniging PCPO Krimpenerwaard. De leden van de SAR worden gekozen door de plaatselijke leden van de vereniging. We proberen van iedere protestants christelijke gemeente van Schoonhoven iemand in de SAR te benoemen. De SAR van de Ichthus vergadert altijd met de SAR van de Rank.

  • De SAR heeft tot taak de plaatselijke betrokkenheid tussen school, ouders en achterban te stimuleren.
  • De SAR heeft als andere belangrijke taak de eigen identiteit van de school te bespreken en te bewaken. Zij kan ook al dan niet gevraagd de schooldirectie adviseren.
  • De SAR heeft een adviserende taak op schoolniveau, onder meer bij benoemingen van nieuw personeel.
  • Tenslotte doet de SAR voordracht voor leden van het verenigingsbestuur.
  • De taak van de SAR is adviserend. De SAR werkt aan de hand van een ┬┤huishoudelijk reglement school advies raad┬┤, opgesteld door de PCPO.

In de SAR hebben de volgende ouders zitting:

  • Petra Bogaard
  • Margreet Hartog
  • Arend van der Pauw
  • Mark Louter