Waardse Kids kinderopvang

Waardse Kids kinderopvang is ook gehuisvest in De Vogelweide. Zij verzorgen kinderopvang, peuteropvang en BSO tussen 7.00-18.30 uur. Voor vragen bel: 0182-387474.

Waardse Kids kinderopvang en De Ichthusschool zijn per maart 2021 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan, omdat zij van mening zijn dat de ontwikkeling van alle kinderen gebaat is bij goede interprofessionele afstemming en een doorgaande lijn. In deze samenwerkingsovereenkomst zijn de mondelinge afspraken op papier vastgelegd zodat alle medewerkers van beide partijen dit terug kunnen vinden en het ook voor ouders transparant is hoe er samengewerkt wordt.
Er zijn verticale overgangen, dit is van kinderdagopvang of peuteropvang naar de basisschool. En er zijn horizontale overgangen, dit is van de voorschoolse opvang (VSO) naar de basisschool en van de basisschool naar de naschoolse opvang (NSO), samen buitenschoolse opvang (BSO). Voor beide soorten overgangen staan in de samenwerkingsovereenkomst de verantwoordelijkheden en afspraken beschreven om deze informatie-uitwisseling zo goed mogelijk te laten verlopen.

De samenwerkingsovereenkomst treft u hiernaast.
Hiernaast vindt u ook de informatiefolder van de Waardse Kids kinderopvang.