Kernwaarden

Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden binnen onze school, ons ethisch kompas voor de profilering en de vormgeving van de Ichthus.
Ze hangen nauw samen met de missie en visie, die door ons motto als volgt worden verwoord:

School met een hart
waar we samen leren en samen groeien

Die richtinggevende kernwaarden zijn:

Geloof
God de Vader van Jezus is de bron van waaruit we leven en werken. In Jezus wordt Gods liefde zichtbaar. Die liefde van God willen we aan de kinderen, maar ook aan anderen bekend maken. Dit is de opdracht die ons als team inspireert. Zij wordt concreet zichtbaar in ons werk en in onze omgang met elkaar – leerlingen, leerkrachten en ouders – : dienstbaar, afhankelijk, open, zorgvuldig en respectvol

Geborgenheid
De leerlingen voelen zich geborgen en dat uit zich hierin:

  • we houden ons aan ons woord houden, dus we zijn betrouwbaar
  • we vormen een gemeenschap waarin we oog hebben voor elkaar
  • we bieden leerlingen een ‘thuis’ waaraan ouders hun kinderen kunnen toevertrouwen.
  • er heerst een goede en open sfeer

Vorming
We dragen bij aan een brede ontwikkeling van de kinderen, waarin we het cognitieve, culturele en sociale met elkaar willen verbinden.

Cognitief: we vinden het belangrijk cognitieve kwaliteiten en van kinderen optimaal te benutten en te ontwikkelen. We creëren ruimte voor het verwerven van kennis, met oog voor het unieke van ieder kind, gericht op de samenleving van vandaag en morgen.

Cultureel: we vinden het belangrijk dat kinderen oog krijgen voor het schone dat in deze wereld zichtbaar is. Daarom is er aandacht voor kunst, muziek en literatuur.

Sociaal: we maken een begin met de ontwikkeling van kinderen tot individuen die waardevol zijn voor de samenleving waarop ze betrokken zijn en waaraan ze dienstbaar willen zijn om later God en de naaste te dienen op de plaats waar hij of zij in de maatschappij komt te staat.

Bewogenheid
De weg die Jezus ging was die van liefde en bewogenheid met mensen. Vanuit die liefde zijn we bewogen met de kinderen, ouders en de naasten dichtbij en ver weg. Dit betekent:

Elk kind telt mee en wordt gekend door leerkrachten én medeleerlingen.
Als leerlingen speciale zorg en aandacht nodig hebben, zetten we ons daarvoor in.

We zijn betrokken op de ouders, met wie we meeleven in mooie en moeilijke momenten.
We zijn betrokken op de mensen in onze leefomgeving die we zo nodig en mogelijk willen helpen.

Onze bewogenheid overschrijdt de landsgrenzen. Door middel van acties en activiteiten leveren de leerlingen een bijdrage aan onze naasten ver weg.