Stichting PCPO Krimpenerwaard

PCPO Krimpenerwaard - geloof in onderwijs
Onze school maakt deel uit van de stichting PCPO Krimpenerwaard. Deze stichting verzorgt christelijk onderwijs in 6 plaatsen van de gemeente Krimpenerwaard vanuit de kernwoorden identiteit en kwaliteit.

Missie
De stichting PCPO Krimpenerwaard heeft als doel ‘het ontwikkelen, beschikbaar stellen en voor de toekomst waarborgen van kwalitatief hoogwaardig protestants-christelijk basisonderwijs’. Basis en uitgangspunt van ons onderwijs vormen het reddende en verlossende werk van Jezus Christus.

Visie
Voor de scholen van de PCPO Krimpenerwaard is ieder kind uniek. Kinderen worden gestimuleerd om hun van God ontvangen talenten te leren gebruiken in dienst van anderen en van de samenleving. Er wordt goed voor hen gezorgd, ze worden door de leerkrachten gekend en met liefde omringd.

Identiteit
Levensbeschouwelijk
– Wij willen onze leerlingen vertrouwd maken met de Bijbel als Gods woord en de daarop gebaseerde christelijke waarden en normen.
Pedagogisch
– Wij creëren een veilige, sfeervolle en uitdagende werk- en leeromgeving, waarin structuur geboden wordt en leerlingen gestimuleerd worden om zich te ontwikkelen.
Didactisch
– Wij bieden gedegen onderwijs t.a.v. kennis en vaardigheden van onze leerlingen.
Maatschappelijk
– Onze scholen staan midden in de samenleving en stellen zich open voor nieuwe ontwikkelingen.

Lees en kijk verder op de website www.pcpokrimpenerwaard.nl U vindt daar ook de contactgegevens.

Het organogram (download) laat zien hoe de Stichting georganiseerd is.

Jaarverslag
Hiernaast treft u het jaarverslag van 2019 van de stichting PCPO Krimpenerwaard.