Schoolondersteuningsprofiel

Elke school stelt een schoolondersteuningsprofiel op. Hierin vindt u informatie over de schoolpopulatie, uitstroom, onderwijsaanbod, specifiek leerlinggebonden aanbod, deskundigheid, specifieke voorzieningen/gebouw en samenwerking. Tevens zijn van deze onderdelen enkele ambities opgesteld. In april 2020 hebben wij dit document geactualiseerd en als team vastgesteld.