Medewerkers

Management team van de Ichthusschool

Meester Eric van Nieuwkerk (links), Jaco Vink (midden) en juf Marja van Wijngaarden (rechts) vormen met elkaar het managementteam van de Ichthusschool.

Intern begeleiders van de Ichthusschool.

Juf Lisette de Groot (links) is intern begeleidster van groep 4-8. Zij werkt op maandag en dinsdag. Begin november zal zij met zwangerschapsverlof gaan. Haar taken worden dan waargenomen door juf Mariska. Juf Mariska van der Wal (rechts) is intern begeleidster van groep 1-3. Zij werkt 6 uur in de week op wisselende momenten. Juf Mariska is ook bovenschools ib'er voor alle 8 de PCPO scholen. Beiden zijn ook Kanjercoördinator en aanspreekpunt voor de Acadingroepen.

Geertje de Groot

Geertje de Groot is administratief medewerkster van de Ichthusschool. Zij werkt op woensdag om de week en op vrijdag.

Juf Henriëtte de Jong

Juf Henriëtte werkt op maandag t/m vrijdag in de Nemo groep

Juf Marja van Wijngaarden

Juf Marja werkt op maandag, dinsdag en woensdag in de Goudvisgroep. Juf Marja is onderbouwcoördinator en lid van het managementteam.

Juf Esther de Graaf

Juf Esther de Graaf werkt op donderdag en vrijdag in de Goudvisgroep.

Juf Alinda Blonk

Juf Alinda werkt op maandag, dinsdag en vrijdag in de Zeepaardgroep.

Juf Gonny Bouter

Juf Gonny werkt op woensdag en donderdag in de Zeepaardgroep.

Juf Jolanda Ernst

Juf Jolanda werkt op maandag, dinsdag en woensdag in groep 3a.

Juf Lianne Versluis

Juf Lianne werkt op donderdag en vrijdag in groep 3a.

Juf Harriet van Schoonhoven

Juf Harriet werkt op maandag, woensdag om de week, donderdag en vrijdag in groep 3b.

Juf Mieke Saly

Juf Mieke werkt op dinsdag en woensdag om de week in groep 3b. Op de andere woensdagen en op donderdag- en vrijdagmorgen geeft juf Mieke een aantal kinderen extra instructie. Juf Mieke is rekencoördinator.

Juf Zelia Geelhoed

Juf Zelia werkt op maandag en dinsdag in groep 4a.

Juf Nadine Huisman

Juf Nadine werkt op woensdag t/m vrijdag in groep 4a.

Juf Martina Boersma

Juf Martina werkt op maandag t/m vrijdag in groep 4b. Juf Martina is samen met meester Pieter ICT coördinator van de Ichthusschool.

Juf Froukje Bootsma

Juf Froukje werkt op maandag, donderdag en vrijdag in groep 5.

Juf Esther de Visser

Juf Esther de Visser werkt op dinsdag en woensdag in groep 5.

Juf Rolieneke

Juf Rolieneke werkt op maandag t/m vrijdag in groep 6a.

Juf Mariëlle van den Broek

Juf Mariëlle werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag in groep 6b.

Juf Carla Spruit

Juf Carla werkt op maandag in groep 8 en op woensdag in groep 6b.

Meester Pieter Meijer

Meester Pieter werkt op maandag t/m vrijdag in groep 7. Meester Pieter is samen met juf Martina ICT coördinator van de Ichthusschool.

Meester Eric van Nieuwkerk

Meester Eric werkt op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag in groep 8. Meester Eric is bovenbouwcoördinator en lid van het managementteam

Juf Ilse Marije Groenen

Juf Ilse Marije is onderwijs assistent en werkt op woensdag, donderdag en vrijdag in groep 1 t/m 3.

Juf Jacqueline Molenaar

Juf Jacqueline is onderwijs assistent en werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag in groep 3 t/m 8.

Juf Rita de Viet

Juf Rita werkt 4 uur in de week. Zij begeleidt alle nieuwe leerkrachten en alle stagiaires op de Ichthusschool. Tevens begeleidt zij enkele kinderen in groepjes of individueel.

Juf Eline Braal

Juf Eline is dit schooljaar aan het begin en aan het eind van het schooljaar een aantal weken boventallig om kinderen extra te begeleiden. In de tussenliggende periode is zij met zwangerschapsverlof.

Juf Heleen Verkerk

Juf Heleen is met zwangerschapsverlof en zal in maart 2022 weer komen werken.

Juf Elma den Besten

Juf Elma is met pensioen, maar is in noodgevallen bereid om in te vallen.

Geerard Siereveld

Geerard is conciërge en werkt op maandag om de week en donderdag.

Jaco Vink

Jaco Vink is directeur van de Ichthusschool en werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.