Medewerkers

Management team van de Ichthusschool

Meester Eric van Nieuwkerk (links), Jaco Vink (midden) en juf Marja van Wijngaarden (rechts) vormen met elkaar het managementteam van de Ichthusschool.

Intern begeleiders van de Ichthusschool.

Juf Lisette de Groot (links) is intern begeleidster van groep 4a-8. Zij werkt op dinsdag en vrijdag. Juf Mariska van der Wal (rechts) is intern begeleidster van de groepen 1-3. Zij werkt 8 uur in de week op wisselende momenten. Juf Mariska is ook bovenschools ib'er voor alle 8 de PCPO scholen. Beiden zijn ook Kanjercoördinator.

Geertje de Groot

Geertje de Groot is administratief medewerkster van de Ichthusschool. Zij werkt op maandag om de week en elke woensdag.

Juf Henriëtte de Jong

Juf Henriëtte werkt op maandag tot en met vrijdag in de Nemo groep

Juf Marja van Wijngaarden

Juf Marja werkt op maandag, dinsdag en woensdag in de Goudvisgroep. Juf Marja is onderbouwcoördinator en lid van het managementteam.

Juf Esther de Graaf

Juf Esther werkt op donderdag en vrijdag in de Goudvisgroep.

Juf Alinda Blonk

Juf Alinda werkt op maandag, dinsdag en vrijdag in de Zeepaardgroep.

Juf Gonny Bouter

Juf Gonny werkt op woensdag en donderdag in de Zeepaardgroep.

Juf Mieke Saly

Juf Mieke werkt op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag in groep 3. Juf Mieke is rekencoördinator.

Juf Harriet van Schoonhoven

Juf Harriet werkt op maandag in groep 3. Juf Harriet begeleidt stagiaires. Juf Harriet begeleidt op woensdag kinderen buiten de groep met Acadin en Levelwerk

Juf Jolanda Ernst

Juf Jolanda werkt op maandag, dinsdag en woensdag in groep 4a.

Juf Lianne Versluis

Juf Lianne werkt op donderdag en vrijdag in groep 4a.

Juf Nadine Huisman

Juf Nadine werkt op maandag, donderdag en vrijdag in groep 4b/5b.

Juf Joëlle van Hove

Juf Joëlle werkt op dinsdag en woensdag in groep 4b/5b.

Juf Froukje Bootsma

Juf Froukje werkt op woensdag, donderdag en vrijdag in groep 5a.

Juf Esther de Visser

Juf Esther de Visser werkt op maandag en dinsdag in groep 5a.

Juf Mariëlle van den Broek

Juf Mariëlle werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag in groep 6a.

Meester Daniël van der Eijk

Meester Daniël werkt op dinsdag in groep 6a.

Juf Martina Boersma

Juf Martina werkt op maandag t/m vrijdag in groep 6b. Juf Martina is samen met meester Pieter ICT coördinator van de Ichthusschool.

Juf Hannah Kaai

Juf Hannah werkt op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag in groep 7.

Juf Heleen

Juf Heleen werkt op donderdag in groep 7 en op vrijdag in groep 8a.

Meester Eric van Nieuwkerk

Meester Eric werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag in groep 8a. Meester Eric is bovenbouwcoördinator en lid van het managementteam

Meester Pieter Meijer

Meester Pieter werkt op maandag t/m vrijdag in groep 8b. Meester Pieter is samen met juf Martina ICT coördinator van de Ichthusschool.

Juf Ilse Marije Groenen

Juf Ilse Marije is onderwijs assistent en werkt op donderdag en vrijdag in groep 1 t/m 4.

Juf Jacqueline Molenaar

Juf Jacqueline is onderwijs assistent en werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag in groep 3 t/m 8.

Juf Mirjam Kort

Juf Mirjam is onderwijs assistent en werkt op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag in groep 1-6.

Juf Rita de Viet

Juf Rita is met pensioen maar begeleidt stagiaires van de Pabo op de Ichthusschool en andere PCPO-scholen. Tevens is zij bereid om in te vallen in noodgevallen.

Juf Carla Spruit

Juf Carla is met pensioen en is bereid om in te vallen in noodgevallen.

Geerard Siereveld

Geerard is conciërge en werkt op maandag en donderdag en leest met groepjes kinderen.

Jaco Vink

Jaco Vink is directeur van de Ichthusschool en werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.